BẢNG GIÁ WEBSITE TRỌN GÓI

Chúng tôi không cạnh tranh về giá - Chúng tôi cạnh tranh về chất lượng

Hệ thống máy chủ lưu trữ website đặt tại Japan và Việt Nam.

 • Bronze
 • 5.900.000 ₫
 • 2GB Lưu trữ (SSD)
 • 200MB Băng thông
 • Chứng chỉ SSL
 • Tặng 01 Tên miền (domain)
 • 01 địa chỉ email Tên miền
 • WordPress
 • Logo cơ bản
 • 2 thanh trượt (slider)
 • Hệ thống bán hàng
 • Hệ thống hỗ trợ khách hàng
 • Tích hợp Facebook và Twitter
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Hỗ trợ trọn đời
 • Hoàn thành website 3 ngày
 • Không bàn giao mã nguồn
  • Báo giá trên đã bao gồm 01 năm sử dụng. Gia hạn cho năm tiếp theo 1.999.000 ₫
 • Đăng ký
 • Silver
 • 7.900.000 ₫
 • 5GB Lưu trữ (SSD)
 • 500MB Băng thông
 • Chứng chỉ SSL
 • Tặng 01 Tên miền (domain)
 • 01 địa chỉ email Tên miền
 • WordPress
 • Logo cơ bản
 • 3 thanh trượt (slider)
 • Hệ thống bán hàng
 • Hệ thống hỗ trợ khách hàng
 • Tích hợp Facebook và Twitter
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Hỗ trợ trọn đời
 • Hoàn thành website 5 ngày
 • Không bàn giao mã nguồn
  • Báo giá trên đã bao gồm 01 năm sử dụng. Gia hạn cho năm tiếp theo 2.900.000 ₫
 • Đăng ký
 • Gold
 • 9.900.000 ₫
 • 10GB Lưu trữ (SSD)
 • 1TB Băng thông
 • Chứng chỉ SSL
 • Tặng 01 Tên miền (domain)
 • 01 địa chỉ email Tên miền
 • WordPress
 • Logo cơ bản
 • 5 thanh trượt (slider)
 • Hệ thống bán hàng
 • Hệ thống hỗ trợ khách hàng
 • Tích hợp Facebook và Twitter
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Hỗ trợ trọn đời
 • Hoàn thành website 7 ngày
 • Tặng mã nguồn
  • Báo giá trên đã bao gồm 01 năm sử dụng. Gia hạn cho năm tiếp theo 3.900.000 ₫
 • Đăng ký